OweDA ubhalele uNgqongqoshe incwadi ngokumiswa kwezinye izikhulu

Ilungu leDemocratic Alliance ePhalamende uDesiree van der Walt usebhalele incwadi uNgqongqoshe woMnyango wabaSebenzi bakaHulumeni uFaith Muthambi efuna izizathu mayelana nezenzo zakhe. Lokhu kuza ngemuva kokuthi kube nemibiko yokuthi loNgqongqoshe umise izikhulu eziphezulu ezintathu ehhovisini lakhe; kubalwa iNhloko yezezimali ehhovisini lakhe, uMqondisi jikelele kanye nePhini lakhe.

UVan Der Walt uthi ngeke aze amangale uma kungukuthi lokhu kumiswa kubandakanya phakathi nokunqaba ukusayinda kanjengoba wayecelile kwabezezimali.

Khona manjalo iHhovis likaMuthambi kubikwa ukuthi linqabile ukuphawula kwabezindaba ngemibiko yokuthi loNgqongqoshe uthathe izinyathelo zokumisa izikhulu ezintathu eziphezulu ehhovisi lakhe.

Sharing is caring! Tell your friend